TÔI CÓ THỂ THAM GIA THEO CÁCH NÀO?

Sẽ có một số cơ hội để tham gia vào quá trình lập kế hoạch, cả trực tiếp và trực tuyến. Tất cả các hoạt động tham vấn sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Nhấn vào các nút bên dưới để tìm hiểu thêm về các cơ hội đang và sắp diễn ra để chia sẻ ý kiến đóng góp của bạn.

The first round of engagement (February) provided a welcoming space for community members to express their vision, ideas, and concerns about potential development of Pleasant Hills. Visit the Resources page to view the presentation and read a summary of input from Community Workshop 1.

The second round of engagement (April) gave community members an opportunity to identify the specific features, programs, and amenities they feel should be prioritized, included in, or excluded from potential future development at PHGC. The presentation, which can be found on the Resources page, included a description of the overall process, the results of the existing conditions analysis, and the major takeaways from the first workshop and public survey. 

Community Workshop 3 will be held in-person in August 2024. Community members will review and provide feedback on the draft guiding principles for PHGC.

Take Online Survey #2 today!

The second survey will close on Monday, May 20.

Ngoài các cơ hội tham gia nêu trên, các cơ hội tham gia trong tương lai sẽ bao gồm:

  • Hội thảo 3 (Trực tiếp và Trực tuyến) - Tháng 8 năm 2024
    • Community members provide feedback on the draft guiding principles for potential development at PHGC.

ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA Ở PLEASANT HILLS GOLF COURSE?

Pleasant Hills Golf Course rộng 114 mẫu Anh ở phía đông San José được xây dựng làm sân golf vào năm 1960. Sân golf này đã đóng cửa vào năm 2004 và hiện đang được đề xuất để xây dựng thành khu dân cư và thương mại.

Trước khi hồ sơ cho dự án xây dựng được chính thức xem xét, Thành phố San José muốn nghe ý kiến của người dân, chủ doanh nghiệp và những thành viên trong cộng đồng về những ý tưởng họ có cho địa điểm này. Với mong muốn đó, Thành phố sẽ tiến hành quá trình tham vấn cộng đồng từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2024.

Một chuỗi các cuộc họp cộng đồng và hoạt động tham vấn trực tuyến sẽ góp phần tạo nên bộ Nguyên tắc Hướng dẫn (Guiding Principles). Bộ Nguyên tắc này tạo tiền đề cho những yếu tố cần được cân nhắc cho các dự án phát triển trong tương lai, bao gồm:

  • Mô hình phát triển và những cách thức sử dụng
  • Các tiện ích cộng đồng
  • Những điểm cải thiện cho lưu lượng giao thông (người đi bộ, xe đạp, phương tiện cá nhân, xe buýt, đường sắt, v.v.)
  • Những khái niệm về tạo địa điểm và thiết kế đô thị
  • Nhà ở giá phải chăng
  • Tạo việc làm

Thành phố sẽ sử dụng các Nguyên tắc Hướng dẫn được đúc kết từ quá trình lập kế hoạch lấy cộng đồng làm trung tâm để đánh giá đề xuất phát triển do nhóm phụ trách phát triển dự án đệ trình.

TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM Ở ĐÂU?

Trang web này sẽ là phương tiện chính để Thành phố San José chia sẻ thông tin và tin tức cập nhật về quy trình lập kế hoạch. Trang web sẽ được cập nhật định kỳ với nhiều thông tin hơn. Hãy truy cập Trang Câu hỏi Thường GặpNguồn thông tin để tìm hiểu thêm.

Tiếng Việt