Câu hỏi Thường Gặp

Kể từ khi PHGC đóng cửa vào năm 2004, nó đã được sử dụng để chăn thả gia súc. Cho đến gần đây, hoạt động tái phát triển tại địa điểm này đã không thể thực hiện được do các chính sách của Thành phố liên quan đến tác động đến tình trạng tắc nghẽn giao thông và các chuyến xe mà dự án phát triển mới sẽ tạo ra. Hội đồng Thành phố mới đây đã sửa đổi các chính sách đó (như được mô tả bên dưới), vì vậy dự án phát triển mới có thể được xem xét ở địa điểm này.

PHGC nằm trong khu vực trước đây thuộc vùng chịu sự chi phối của Chính sách Phát triển Evergreen-East Hills. Do khu vực này trước đây từng gặp phải các vấn đề về giao thông nên Chính sách này đã hạn chế việc tăng thêm dân cư để hệ thống lưu thông xe cộ của khu vực duy trì ở mức sử dụng có thể chấp nhận được.

Vào năm 2013, Tiểu bang đã thông qua luật có tên là Dự luật Thượng viện 743 (Senate Bill - SB 743) để thay đổi cách các thành phố đo lường tác động giao thông khi xem xét các dự án phát triển trong tương lai. SB 743 yêu cầu việc sử dụng “Số Dặm Xe đã Đi” (VMT) làm thước đo để đánh giá tác động của giao thông vận tải trong các phân tích môi trường. Thành phố San JoseJosé đã và đang đi đầu toàn Tiểu bang trong việc triển khai SB 743 và sử dụng VMT làm thước đo tác động giao thông trong việc lập kế hoạch cho các dự án phát triển mới.   

Chính sách 5-1 của Hội đồng Thành phố, được gọi là Chính sách VMT, đã được Hội đồng thông qua vào năm 2018 và bãi bỏ Chính sách Phát triển Evergreen-East Hills. Khi được thông qua lần đầu, chính sách này tiếp tục hạn chế dự án phát triển tại Pleasant Hills Golf Course vì khu nhà ở mới tiềm năng sẽ tạo ra quá nhiều VMT mà không thể giảm thiểu được.

Vào tháng 12 năm 2022, Hội đồng Thành phố đã thực hiện các thay đổi đối với Chính sách VMT, cho phép xem xét các dự án phát triển ở những khu vực được phân vùng là Giải trí Tư nhân và Không gian Mở, ngay cả khi không thể giảm bớt tác động của VMT. Sự sửa đổi này mở ra khả năng tiến hành dự án phát triển tại PHGC.

Kể từ khi Thành phố thay đổi Chính sách VMT (như được mô tả ở trên), một nhóm phát triển đã thông báo rằng họ muốn tái phát triển địa điểm này với sự kết hợp giữa mục đích sử dụng nhà ở và mục đích tạo việc làm.

Để đảm bảo rằng dự án phát triển tiềm năng trong tương lai của địa điểm PHGC bao gồm ý kiến đóng góp từ phía cộng đồng, Hội đồng Thành phố đã chỉ đạo nhân viên tiến hành quá trình tiếp cận và tham vấn cộng đồng dưới sự hướng dẫn của thành phố để xây dựng một bộ nguyên tắc hướng dẫn lấy cộng đồng làm trung tâm.

Một nhóm phát triển tại địa phương quan tâm đến việc theo đuổi địa điểm PHGC để tạo ra một dự án có mục đích sử dụng hỗn hợp bao gồm nhà ở, không gian thương mại và các tiện ích khác trên khắp cộng đồng. Nhóm được lãnh đạo bởi Mark Lazzarini và Tony Arreola của Terrascape Ventures.

Nhóm phát triển dự án đã nộp hồ sơ sửa đổi Quy hoạch Chung để thay đổi chỉ định sử dụng đất của PHGC từ Không gian Riêng và Mở sang Khu dân cư Sử dụng Hỗn hợp và Thương mại Sử dụng Hỗn hợp. Chưa có đề xuất nào cho dự án phát triển được đệ trình lên Thành phố hoặc được Thành phố phê duyệt.

General Plan Amendment Application

Nhóm Dự án sau đây chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn quá trình lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động tham vấn cộng đồng, tạo ra các ý tưởng thiết kế và chuẩn bị tài liệu Nguyên tắc Hướng dẫn PHGC:

Hai tổ chức dựa vào cộng đồng (community-based organizations - CBO), Latina Coalition of Silicon Valley và Vietnamese American Roundtable, là thành viên của Nhóm Dự án và đang hỗ trợ trong các hoạt động tiếp cận và tham vấn các cộng đồng xung quanh PHGC. Những CBO này có nhiều kinh nghiệm làm việc ở San José. Họ cố gắng để thúc đẩy sự tham gia rộng rãi trong quy trình lập Nguyên tắc Hướng dẫn và đảm bảo rằng người dân dễ tham gia vào hoạt động tham vấn. Chiến lược tiếp cận cộng đồng được triển khai theo nhiều phương thứcvà sẽ bao gồm các tờ rơi in ra, phương tiện truyền thông xã hội và các kỹ thuật tiếp cận khác được các chuyên gia của các CBO này khuyến nghị. Tất cả các tài liệu, hoạt động và cuộc họp trong quá trình tiếp cận và tham vấn sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Tài liệu về nguyên tắc hướng dẫn sẽ hướng dẫn những điểm cần đạt được trong dự án phát triển trong tương lai dựa trên những phân tích từ phía cộng đồng được trình bày trong quá trình tiếp cận. Tài liệu này sẽ phác thảo các loại hình của dự án phát triển mà có thể được tiến hành tại địa điểm và các tiện ích sẽ mang lại lợi ích cho cả cư dân hiện tại và trong tương lai; đưa ra những khuyến nghị cho việc cải tiến các lựa chọn giao thông (người đi bộ, xe đạp, phương tiện cá nhân, xe buýt, đường sắt, v.v.); đề xuất các biện pháp để giữ gìn bản sắc của khu dân cư xung quanh; và đặt ra những kỳ vọng về việc bao gồm nhà ở giá rẻ.

Tài liệu nguyên tắc hướng dẫn sẽ không bắt buộc một cách thức cụ thể nào cho việc tiến hành dự án phát triển trong tương lai. Tài liệu sẽ không quyết định vị trí cụ thể của các yếu tố như nhà ở, công viên, không gian thương mại và sẽ không xác định người thuê các không gian thương mại hay nhà ở.

Việc thiết lập các Nguyên tắc Hướng dẫn của PHGC sẽ là bước khởi đầu cho một quá trình lập kế hoạch lâu dài hơn nhiều. Mặc dù đơn vị phát triển dự án đã đệ trình bản sửa đổi Quy hoạch Chung về khu đất sân golf, nhưng chưa có đề xuất nào cho dự án xây dựng được đệ trình lên Thành phố hoặc được phê duyệt. Người ta dự đoán rằng đề xuất cho dự án xây dựng sẽ được Ủy ban Kế hoạch (Planning Commission) và Hội đồng Thành phố xem xét sau khi các Nguyên tắc Hướng dẫn hoàn tất. Những Nguyên tắc này sẽ được nhân viên sử dụng để đánh giá dự án được đề xuất và đưa ra khuyến nghị cho Ủy ban và Hội đồng. Quá trình xem xét dự án sẽ bao gồm các nghiên cứu chi tiết về các chủ đề như giao thông và các nguồn lực tại địa điểm, đồng thời cũng sẽ bao gồm việc chuẩn bị một Báo cáo Tác động Môi trường đầy đủ. Sẽ cần có nhiều buổi thu thập ý kiến công chúng và thông báo cho người dân trong suốt quá trình.

Tiếng Việt